Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast Compatible CPUs

Processors (CPU) that meet:
Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast minimum system requirements
Intel - Desktop CPU
Intel - Laptop CPU
AMD - Desktop CPU