The Da Vinci Code Compatible CPUs

Processors (CPU) that meet:
The Da Vinci Code minimum system requirements
Intel - Desktop CPU
Intel - Laptop CPU
AMD - Desktop CPU